OSmetal.hr

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INFORMACIJA NA INTERNET STRANICI
www.osmetal.hr


PRIVATNOST PODATAKA

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (službeni list Europske Unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i u svim zemljama članicama Europske Unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, te najboljoj europskoj praksi, društvo Os metal društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ladimirevci (grad Valpovo), Braće Radić 39, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 030094549, osobni identifikacijski broj (OIB):19038312479 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojima se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnika usluga i/ili kupaca s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo:

OS METAL društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ladimirevci (grad Valpovo), Braće Radić 39, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 030094549, osobni identifikacijski broj (OIB):19038312479.

POLITIKA PRIVATNOSTI I UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Os metal d.o.o., Braće Radić 39, Ladimirevci, OIB: 19038312479, tvrtka je čija je osnovna djelatnost proizvodnja metalnih konstrukcija i njenih dijelova. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Os metal d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kada se posjeti naša Internet stranica pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka. Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Os metal d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom slanja upita putem kontakt forme s naše Internet stranice), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Kontakt forma

Prilikom posjeta našoj web stranici www.osmetal.hr prikupljaju se podaci od korisnika na način da se od njega/nje prilikom posjeta Internet stranici Os metal-a, a pri ispunjavanu kontakt forme, traže sljedeći podaci:

a) ime i prezime;

b) e-mail adresa;

c) kontakt broj telefona i/ili mobitela

Navedeni podaci koriste se isključivo u svrhu preciznijeg odgovora na upit/prigovor i/ili komentar osobe koja je iste ispunila putem kontakt forme.

Korištenje i pohranjivanje kolačiča (HTTP cookies)

Naša Internet stranica koju posjećujete koristi kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem tvrdom disku, što našoj Internet stranici omogućava prepoznavanje Vašeg računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Os metal d.o.o.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjete te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Pružanje informacija Google Inc.

Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatno komuniciramo s vama putem facebook i twitter profila. Molimo pogledajte njihova pravila o privatnosti.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Internetska stranica www.osmetal.hr u vlasništvu je Društva. Svi materijali koji se nalaze na www.osmetal.hr internetskoj stranici ekskluzivno su vlasništvo tvrtke Os metal d.o.o., mogu se koristiti isključivo uz izričito dopuštenje nositelja autorskih prava.